Hart voor Vrijheid is voortgekomen uit een groepje burgers dat zich zorgen maakt over hoe het er in ons Nederland, en daarmee ook in onze gemeente Tynaarlo aan toegaat. Het lijkt erop dat het niet meer de burger is die bepaalt wat er in onze democratie gebeurt, en daar willen we wat aan veranderen. Welke wereld leven we nu in? Wat is de wereld die we door willen geven aan onze kinderen? Waarom is ons land zo aan het verruwen, niet alleen op social media, maar ook op de televisie? Hoe kunnen we een einde maken aan de steeds verder toenemende polarisatie in ons land? Dit zijn de vragen waar we ons zorgen over maken. We denken dat het antwoord te vinden is door het gesprek aan te gaan met elkaar, dus wij als mensen. Daarmee neem je de tegenstellingen niet weg, maar je creeert wel het begrip tussen mensen onderling. Dit is wat we willen organiseren, bijvoorbeeld als wij in de gemeenteraad worden gekozen.

Een belangrijk thema voor ​Hart voor Vrijheid zijn de corona maatregelen, die onze samenleving ver-ont-menslijkt hebben. Waarin we onze ouders niet meer kunnen bezoeken, waar mensen verplicht worden vaccins te nemen en waarin nieuws dat niet past in de mainstream ontoegankelijke wordt. Hart voor Vrijheid wil een partij zijn voor iederéén. Voor gevaccineerden en ongevaccineerden. We zijn niet tegen de wetenschap of tegen vaccinatie. Wij zijn ervoor dat iedereen dit voor zichzelf mag uitmaken. Want niet iedereen weet alles over een onderwerp. Niet ieder mens heeft dezelfde ethische of religieuze uitgangspunten, iedereen kijkt vanuit zijn eigen levensvisie. Hart voor Vrijheid is een verbindende partij. We willen in liefde vragen hoe die ander het ziet en zo begrijpen waarom iemand voor of tegen vaccinatie is. Pas dan kun je een respectvolle discussie voeren. We stellen zeker vragen bij de totstandkoming en het effect van vaccins, en bij de maatschappelijke druk ze te nemen. Maar we proberen respectvol te blijven, hoe moeilijk dat soms ook is. 

Helmoet de Zwijger
Hart voor Vrijheid Tynaarlo.